Goa State Election Commission

Altinho, Panjim-Goa.
Please Click Candidate Name To View Affidavit of Curchorem Cacora Municipal Council

Ward I
NAIK GUNO TULISHIDAS
NAIK MARUTI NARAYAN
NAIK PRAMOD DAMU
VASTA NANDESH DEVENDRA
Ward II
BHENDE DAMODAR NARCINVA
FERNANDES FELIX
Ward III
FERNANDES CLEMENTINA
PEDNEKAR AKASH RAMA
SALGAONKAR JATIN RATNAKAR
Ward IV
BHISE KAUSTUBH ATCHUT
KHANDEKAR JITENDRA JAIWANT
NAIK AMRUT SHAMBU
NAIK PRADIP KUSHALI
NAIK SANJAY YESHWANT
Ward V
BHISE SIDDESH VINAYAK
BRAGANZA JASMINE
Ward VI
COUTINHO TONY
FERNANDES DENZIL
FERNANDES MAMTA IVO RANSON
KHANDEKAR ABHAY SHAMBHU
VASTA RASIKDAS RAJARAM
Ward VII
NAIK SUSHANT ROHIDAS
PRABHU DESSAI PRATIT PUNDALIK
SARSOLKAR ANIL JAIWANT
SAWANT KISHAN ALIAS KRISHNA RAJENDRA
Ward VIII
FERNANDES GLORIA JUDITH CAITANA
PEREIRA YOLANDA
Ward IX
ALISE REEMA
KARMALI SANGEETA SANTOSH
NAIK DESSAI CHANDRAKALA SUDHIR
Ward X
MASCARENHAS CELINA PIEDADE
MORAIS CARMELINA
PEREIRA VIOLA FATIMA ALBINA
Ward XI
ADEL KANIKA KIRAN
GHADI MANGALDAS ARJUN
GHADI PUNDALIK BABAI
Ward XII
NAIK GAYATRI SATYADEV
PRABHU DESSAI APARNA VITHOBA
SAUNT DESAI JAYA ANAY
Ward XIII
FATTO DESSAI BABURAO SHRIKANT
PRABHU DESSAI LINGU RAMCHANDRA
SAWANT VISHWAS PANDU
Ward XIV
PIRES AGNELO
RAIKAR CHETAN ANIL
SINAI HODARKAR BALKRISHNA UTTAM
Ward XV
NAIK GEETIKA GURUDATTA
NAIK SUPRIYA DNYANESHWAR
VASTA RHUCHA SUBHASH